Rekrutacja


REKRUTACJA 2020/2021

Zapisy prowadzone są w wersji elektronicznej. DALEJ >>

Wszelkich informacji udzielają:

ANNA KOZIEŁ 
telefon komórkowy: 784 689 613 

email służbowy: anna.koziel@p.lodz.pl

Pani Małgorzata Makowska
numer telefonu 42 631 32 54 w godz. 10:00 – 15:00,
email służbowy: malgorzata.makowska@p.lodz.pl
od poniedziałku do piątku.


Spotkanie organizacyjne odbędzie się
…. października ….  o godz. 18:00
w budynku B9 (Budynek Trzech Wydziałów – Lodeks) kampus B
sala 13 parter

Zapraszamy!


Zajęcia prowadzone będą w soboty i niedziele.

PIERWSZY ZJAZD ………..


Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni, studiów I i II stopnia.


Na spotkaniu wymagane jest posiadanie następujących dokumentów :

  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych i dyplom w celu sprawdzenia zgodności z oryginałem,
  • wpłata pierwszej raty 1350 zł lub całej opłaty na wskazane konto bankowe,
  • dowód tożsamości

Wpłaty prosimy kierować na konto:
38 1240 3028 1111 0010 3742 2119 – Pekao SA
z dopiskiem: K84-SPZP-XV-(podać swoje nazwisko i imię)
dop
isek jest bardzo ważny z racji na identyfikację Państwa wpłat w ogólnych wpłatach PŁ


Opłata za całe studia wynosi 5 400 zł

Istnieje możliwość wpłaty w czterech ratach:

I – 1350 zł przy zapisie na studia, najpóźniej do 11 października 2019 roku
II – 1350 zł – rata płatna do 10 grudnia roku 2019 roku
III -1350 zł – rata płatna do 4 marca 2020 roku
IV – 1350 zł – rata płatna do 30 kwietnia 2020 roku

UWAGA!

Bardzo proszę o przestrzeganie terminów wpłat, ponieważ od roku akademickiego 2009/2010 Władze Najwyższe PŁ przyjęły naliczanie odsetek karnych za niedotrzymywanie terminów wpłat

Termin wpłaty rozumiany jest
jako data wpłynięcia środków finansowych na podane konto PŁ