Prowadzący i ich obszary tematyczne

Bardzo prodzę o zapisywanie się na dyplomowanie do wymienionych poniżej osób

Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki

 

Obszary tematyczne prac dyplomowych na rok akademicki 2018/2019

 

dr inż. Maciej Bielecki
1. Zarządzanie jakością (TQM)
2. Nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem
3. Zarządzanie logistyką
4. Komputerowe wspomaganie jakości
5. Zarządzanie produkcją

dr inż. Katarzyna Boczkowska
1. Ergonomia w projektowaniu
2. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
3. Zarządzanie ryzykiem zawodowym
4. Zarządzanie logistyką
5. Zarządzanie warunkami pracy
6. Metody szacowania ryzyka wypadkowego
7. Badanie warunków i środowiska pracy
8. Wdrażanie systemów zarządzania BHP
9. Zintegrowane systemy zarządzania

dr inż. Irena Jałmużna
1. Zarządzanie produkcją
2. Lean Management
3. Zarządzanie środkami trwałymi
4. Systemy informacyjne zarządzania
5. Zarządzanie jakością i systemami jakości
6. Zarządzanie logistyką
7. Opakowania

dr inż. Jan Królikowski
1. Systemy informacyjne zarządzania przedsiębiorstwem
2. Technologie informatyczne
3. Projektowanie baz danych
4. Modelowanie systemów informacyjnych przedsiębiorstw
5. Wdrażanie zintegrowanych systemów informacyjnych
6. Technologie mobilne
7. Jakość użytkowa systemów informacyjnych
8. Rozwiązania branżowe systemów informacyjnych
9 .e-Biznes w procesach decyzyjnych

dr hab. Joanna Lecewicz-Bartoszewska
1. Ergonomia w przedsiębiorstwie
2. Projektowanie produktów z uwzględnieniem zasad ergonomii
3. Badania ergonomiczne produktów
4. Badania ergonomiczne stanowisk pracy
5. Ergonomiczna jakość produktu
6. Projektowanie/dostosowywanie stanowisk pracy dla niepełnosprawnych
7. Kompleksowa analiza ergonomiczności stanowisk pracy
8. Diagnoza ergonomiczna procesów pracy
9. Problematyka ergonomii dla niepełnosprawnych
10. Badanie środowiska pracy
11. Analiza/projektowanie opakowań – funkcje użytkowe, informacyjne, estetyczne, logistyczne
12. Analiza/projektowanie/kształtowanie wizualnego oblicza firmy

prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski
1. Zarządzanie produkcją, handlem i usługami
2. Zarządzanie jakością (TQM) i systemy zarządzania jakością.
3. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy
4. Zarządzanie logistyką
5. Systemy informacyjne zarządzania
6. Komputerowe wspomaganie zarządzania
7. Ergonomia w przedsiębiorstwie
8. Gospodarka naprawcza (remontowa) w przedsiębiorstwie
9. Zarządzanie środkami trwałymi
10. Zarządzanie ochroną środowiska i gospodarką odpadami
11. Badania ergonomiczne produktów
12. Badanie środowiska pracy
13. Diagnoza ergonomiczna procesów pracy
14. Organizacja procesów projektowo-konstrukcyjnych
15. Restrukturyzacja przedsiębiorstw
16. Prace badawczo-rozwojowe  a rozwój konstrukcji i postęp techniczny
17. Uruchomienie produkcji nowych wytworów
18. Koszty wytwarzania
19. Projektowanie wyrobów z uwzględnieniem zasad ergonomii
20. Zarządzanie wiedzą
21. Planowanie przedsięwzięć gospodarczych
22. Współczesne koncepcje zarządzania (Lean Manufacturing,, Just in Time, Kaizen, Benchmarking
i inne)

dr inż. Konrad Niziołek
1. Zarządzanie ochroną środowiska
2. Systemy zarządzania środowiskowego
3. Zarządzanie produkcją
4. Zarządzanie jakością i systemami jakości
5. Zarządzanie logistyką
6. Recykling i gospodarka odpadami
7. Logistyka odpadami
8. Gospodarka odpadami opakowaniowymi

dr inż. Aleksandra Polak-Sopińska
1. Ergonomia
2. Badanie warunków i środowiska pracy
3. Projektowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych
4. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
5. Wdrażanie systemów zarządzania BHP.
6. Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie
7. Ocena ryzyka zawodowego
8. Ocena zgodności wyrobów (znak CE)
9. Koszty wytwarzania
10. Koszty jakości
11. Zarządzanie produkcją
12. Analiza wydajności pracy
13. Normowanie czasu pracy
14. Systemy identyfikacji towarowej
15. Opakowania w logistyce

dr inż. Mieczysław Rajkiewicz
1. Zarządzanie produkcją, usługami i handlem
2. Zarządzanie jakością (TQM)
3. Systemy zarządzania jakością wg normy 9001:2000 i ich doskonalenie
4. Branżowe systemy zarządzania jakością i ich doskonalenie
5. Ergonomia w przedsiębiorstwie
6. Zarządzanie majątkiem trwałym przedsiębiorstwa
7. Koszty wytwarzania
8. Koszty jakości

dr inż. Marek Sekieta
1. Zarządzanie jakością (TQM)
2. Zintegrowane systemy zarządzania
3. Zarządzanie logistyką
4. Zarządzanie majątkiem trwałym przedsiębiorstwa
5. Gospodarka naprawcza
6. Systemy informacyjne zarządzania
7. Koszty wytwarzania
8. Komputerowe wspomaganie zarządzania
9. Zarządzanie produkcją

dr hab. inż. Andrzej Szymonik, prof. PŁ
1.    Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie
2.    Przedsiębiorstwo w łańcuchu dostaw
3.    Technologie informatyczne wspierające i integrujące przepływ informacji w zarządzaniu logistycznym
4.    Istota i rola procesów logistycznych w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa
5.    Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie
6.    Planowanie i organizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie
7.    Infrastruktura procesów logistycznych w przedsiębiorstwie
8.    Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie
9.    Logistyka produkcji w przedsiębiorstwie
10.   Logistyka dystrybucji w przedsiębiorstwie
11.   Gospodarka magazynowa w przedsiębiorstwie
12.   Efektywność systemów logistycznych w przedsiębiorstwie i jej pomiar
13.   Komputerowe wspomaganie systemów logistycznych w przedsiębiorstwie
14.   Technika w infrastrukturze procesów logistycznych w przedsiębiorstwie
15.   Perspektywy i zagrożenia związane z funkcjonowaniem centrów logistycznych.


dr inż. Anna Walaszczyk

1. Zarządzanie jakością (TQM)
2. Six Sigma
3. Systemy zarządzania jakością wg ISO serii 9000
4. Branżowe systemy zarządzania jakością
5. Metody i techniki zarządzania jakością
6. Zarządzanie w rolnictwie
7. Ocena zgodności wg dyrektyw WE
8. Opakowania w przedsiębiorstwie

dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski, profesor PŁ
1. Zarządzanie jakością (TQM)
2. Nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem
3. Systemy zarządzania relacjami z klientem (CRM)
4. Logistyka w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych
5. Bazy danych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych
6. Statystyczne sterowanie procesem
7. Zarządzanie zmianami
8. Metody i techniki  zarządzania jakością
9. Komputerowe wspomaganie zarządzania jakością
10. Metody heurystyczne

dr inż. Henryk Ziółkowski

1. Zarządzanie produkcją i usługami
2. Zarządzanie magazynem
3. Uruchomienie produkcji nowych wyrobów
4. Zarządzanie projektami i konsulting
5. Reengineering w zarządzaniu
6. Restrukturyzacja i modernizacja wydziałów produkcyjnych i innych oddziałów w przedsiębiorstwie
7. Logistyka (dystrybucji, produkcji i zaopatrzenia)

8. Organizacja procesów przygotowania produkcji