Studia Podyplomowe Zarządzanie ProdukcjąO   S T U D I A C H !

Studia posiadają, praktycznie i trafnie dobrane zajęcia
uwzględniające szereg problemów
związanych z zarządzaniem procesem produkcyjnym oraz montażem.

Szczególną uwagę zwrócono na planowanie produkcji
oraz techniki i metody wykorzystywane w tym celu,
uwzględniające zarówno podejście klasyczne,
jak i współczesne koncepcje uwzględniające
filozofię Lean Management.

Kompleksowe spojrzenie na problemy zarządzania w tym obszarze,
pozwala zastosować szereg prezentowanych technik i metod planowania,
usprawniających proces produkcji i montażu,
a tym samym przyczynia się do sprawnego funkcjonowania
jednostek organizacyjnych i gospodarczych.

Zapraszam
Irena Jałmużna

Kierownik studiów


helpdesk: – ANNA KOZIEŁ:  tel. kom.: 784 689 613;  e-mail: anna.kozieł@p.lodz.pl