Systemy informacyjne zarządzania przedsiębiorstwem + Komputerowe Wspomaganie Produkcji

Systemy informacyjne zarządzania przedsiębiorstwem + Komputerowe Wspomaganie Produkcji

spotkanie pierwsze Komputerowe Wspomaganie Produkcji

blok1 -typy danych, formaty liczb, zarządzanie datami i czasem w arkuszach, osie czasu + konieczność zaokrąglania etykiet czasowych osi czasu.

Spotkanie 2 laboratorium –
zrób test na końcu pliku szkoleniowego:

unit1a_literals_operators.xls  (1)

 

http://poprzednia.woiz.pl/middelen/unit3_organizacja_danych_PLEN.xlsm

Zadanie:

  1. zrób wyliczenie w arkuszu kalkulacyjnym: cztery czynności trwają odpowiednio A: 2,5 godziny, B: 20,5 minuty c:  100 minut, d: 390 sekund. wyświetl czas łączny. zaprojektuj formułe

 

histogramy+listaobecności: http://tnij.at/histogram

zadania dla nieobecznych na zajęciach są też tu:

http://wzip.pl/middelen/unit7_Tables_PLEN.xlsm  (2)

http://wzip.pl/middelen/2015_set2_02_challanger_statystyczna_analiza_danych.xlsm  (3)

nieobecni przesyłają pliki rozwiązane (1) (2) (3)

spotkanie drugie

http://wzip.pl/middelen/unit8_Pivot_PLEN.xlsm

 

utwórz konto  w serwisie:  https://www.lucidchart.com/

zrób samodzielnie:
5. a takze samodzielnie po  zajęciach

http://wzip.pl/middelen/unit3_pattern_running_sum.xlsm

http://wzip.pl/middelen/unit4_pattern_is_on_the_list.xlsm

http://wzip.pl/middelen/unit5_pattern_convertion_table.xlsm

6. makra http://wzip.pl/middelen/unitvba_tutorial_matka.xlsm

BPMN

modelujemy:

(A). Publikowanie artykułów w czasopismach: aby opublikować artykuł, należy go najpierw zrecenzować robi to recenzent. Po recenzowaniu, edycja i projekt graficzny wykonywane są równolegle w wydawnictwie, a po zakończeniu obu etapów artykuł jestpublikowany. Wykonaj model procesu przy użyciu standardu BPMN.

(B). Ten sam poprzedni proces, ale projekt graficzny zostanie wykonany tylko wtedy, gdy artykuł posiada ilustracje. Wykonaj model procesu przy użyciu standardu BPMN.

(C). Ten sam poprzedni proces, biorąc pod uwagę, że artykuł recenzowany może być odrzucony, zaakceptowany lub niektóre poprawki mogą być wymagane od autora. Wykonaj model procesu przy użyciu standardu BPMN.

Przetłumaczono przy pomocy www.DeepL.com/Translator

 

stare

Przedsiębiorstwo posiada Dział Zaopatrzenia, który składa zamówienia u dostawców po otrzymaniu z magazynu zgłoszeń zapotrzebowania na określone towary. Następuje to w chwili stwierdzenia niskiego poziomu zapasów na podstawie kartoteki zapasów.

Towary docierają do dostawców wraz z listem dostawczym i fakturą (z kopią). W magazynie dokonuje się porównania realizowanego zamówienia z dowodem dostawy oraz kopią zamówienia przechowywaną w kartotece. W przypadku występowania jakichkolwiek rozbieżności zaznacza się je na obydwu kopiach dowodu dostawy i jedną z nich zwraca dostawcy, a drugą przekazuje do kartoteki Działu Zaopatrzenia.